Uw aannemer in zuidwest Nederland

Activiteiten

Onze activiteiten:

 

- Asfalt voor wegenbouw

- Asfalt voor waterbouw

 

Recycling

 

- Inzamelen van oud asfalt (niet-teerhoudend en teerhoudend)

- Geschikt maken voor hergebruik van niet-teerhoudend asfalt

 

Verkoop producten 

 

- Gebroken asfalt met certificaat

- Spuitbussen met wegenverf

- PAK-markers

- Koudasfalt in zak (25 kg)

- Kleefemulsie in cans (20 l)

 

Advies en laboratorium

 

- Verhardingsadvies

- Totaal Concept

- Uitvoeren van verdichtingsmetingen, nucleair 

- Boren van asfaltkernen t.b.v. onderzoek (foto rechts)

- Uitvoeren asfaltonderzoek conform CROW Publicatie 210, onderzoek naar vrijkomend asfalt