Uw aannemer in zuidwest Nederland

Advies en laboratorium

De ZAO kan u adviseren op gebied van constructies van nieuwe (bedrijfs)terreinen en verbeteren van bestaande verhardingen. Wij kunnen asfaltkernen boren en onderzoeken ter bepaling van PAK-gehalte en/of de dikte van de constructie. Voor dichtheidsmetingen op een zandbed en steenfundering kunnen wij nucleaire metingen verrichten.