Uw aannemer in zuidwest Nederland

Asfalt voor waterbouw

De laatste jaren vormen de dijkversterkingen een steeds groter aandeel van onze opdrachtportefeuille. Voor deze dijkwerken levert de ZAO gietasfalt, waterbouwasfalt, open steenasfalt en ook wegenasfalt voor onderhoudswegen en fietspaden op de glooiing. Op de rechterfoto wordt waterbouwasfalt verwerkt op de versterkte dijk te Vlissingen op het project Zwakke Schakels van hoofdaannemer Zeeuwse Stromen.