Uw aannemer in zuidwest Nederland

Het geschikt maken voor hergebruik van oud asfalt

Op ons terrein te Middelburg wordt oud asfalt ingezameld dat vrijkomt bij het opbreken van wegen in de regio. Niet-teerhoudend asfalt wordt verzameld tot er voldoende aanwezig is om een breker een aantal dagen aan de gang te houden; op de foto's is de breker van de Sagro actief september 2011. Gebroken asfalt gaat in hoofdzaak naar de APM te Bergen op Zoom om in nieuw asfalt te worden hergebruikt (tot max. 60%). Teerhoudend asfalt wordt ingezameld en bij voldoende hoeveelheid per schip afgevoerd naar ATM Moerdijk voor verdere verwerking (verbranding).