Uw aannemer in zuidwest Nederland

Werken aan de Westerscheldedijk

Hoofdaannemer Zeeuwse Stromen is voor 2011 zijn dijkwerken aan het afronden. 's Winters mag er niet aan de waterkeringen worden gewerkt. De ZAO is hier bezig om tussen Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke een werkweg aan te leggen voor toekomstig onderhoud.

Terug naar overzicht