Uw aannemer in zuidwest Nederland

Deklagenbestek 2016

Net als vorig jaar is de Zeeuwse Asfalt Onderneming de laagste inschrijver op het deklagenbestek van Waterschap Scheldestromen voor perceel Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland-West. Diverse wegen worden voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Onder andere de Oude Veerseweg in Middelburg, tegenover het kantoor van de ZAO, is voorzien van een profileer- en tijdelijke deklaag afgestrooid met steenslag 2/6. In week 29 wordt de weg voorzien van een oppervlaktebehandeling.

Terug naar overzicht